Wiele osób, które myślą o uroczystości ślubnej w swoich głowach widzi dwie osoby, które stają w kościele, przed księdzem i składają uroczyste przysięgi Bogu. Z podejścia praktycznego można jednak jasno wysnuć tezę, że takie sytuacje nie zawsze są możliwe do zrealizowania, zwłaszcza wtedy, kiedy jedna ze stron w związku jest osobą niewierzącą, natomiast druga wyznaje zupełnie odmienne wartości. Może dochodzić do konfliktów, kiedy to strona wierząca nie wyobraża sobie innej sytuacji, niż ślub w kościele, natomiast druga strona nie chce wykazywać się hipokryzją i robić coś na siłę, byle by tylko spełnić marzenie swojego partnera lub partnerki. Istnieje jednak bardzo dobre wyjście z tych problematycznych sytuacji, jaką jest ślub jednostronny, który zezwala na zawarcie związku małżeńskiego przez osobę wierzącą z agnostykiem lub też ateistą.

Pary, w których jedna strona jest wierząca, a druga jest innej religii lub też całkowicie nie wierzy, nie powinny napotykać żadnych przeszkód, by zawrzeć związek małżeński w kościele, przed Bogiem jednej ze stron. Tego typu śluby stają się coraz powszechniejsze i są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które do tej pory nie decydowały się na ślub właśnie z tych względów. Oczywiście, w takich przypadkach istnieje szereg kryteriów, które należy spełnić, by taki ślub móc formalnie zawrzeć. Przede wszystkim zapisy, które są zawarte w Instrukcji Episkopatu Polski jasno określają, że jednostronny ślub może być udzielony osobie, która wyznaje religię katolicką oraz stroną niekatolicką, do której można zaliczyć osoby, które:

  • są nieochrzczone,
  • są nieochrzczone, jednak były wychowywane w różnego rodzaju wspólnotach kościelnych o charakterze niekatolickim,
  • są ochrzczone, jednak od małego były wychowane według wartości ateistycznych,
  • uważają się za agnostyków lub ateistów,
  • ostentacyjnie nie praktykują obowiązków religijnych.

Ważne jest również to, że strona niewierząca powinna złożyć świadome zobowiązanie, że nie będzie w żadnym stopniu ingerować w wypełnianiu przepisów religijnych przez partnera wierzącego, a także przez ich wspólne dzieci.

KatalogJeja
Katalog Targów Ślubnych